Kasseoppgjørsbok nr 80

For bokføringspliktige som beregner sitt kontantsalg på basis av kasseopptelling. Bare tillatt for de med ambuelerende eller sporadisk salg. Forskrift om bokføring nr. 1558 av 2004 §5-4.

EAN-kode: 7039350080809

Alternativer